Astaxanthin z mikrořasy Haematococcus pluvialis v porovnání s jinými antioxidanty

/ 11 února, 2022/ Všechny články, Zdraví & Studie

Astaxanthin, produkovaný mikro-řasou HP, je nejsilnější, jedinečný, širokospektrální přírodní antioxidant schopný chránit tělesné systémy před oxidačním poškozením buněk. A navíc vykazuje protizánětlivé účinky proti tichému zánětu.

Proč je Astaxanthin unikátní?

V první řadě díky jeho antioxidačnímu účinku. Stejně jako ostatní antioxidanty, je schopen neutralizovat nebezpečné volné radikály, které poškozují buňky těla a jejich DNA, což má za následek rozvoj mnoha chorob.

ALE!

Na rozdíl od jiných antioxidantů, Astaxanthin je schopen zaměřit se na více volných radikálů najednou.

Běžné antioxidanty působí tak, že neutralizují jeden volný radikál předáním elektronu. Astaxanthin však, protože má přebytek elektronů, může likvidovat až 19 volných radikálů, což značí, že je funkční i tehdy, kdy jiné antioxidanty se již vyčerpaly.

Dále: Astaxanthin je schopen neutralizovat účinky různých typů volných radikálů. Některé antioxidanty jsou rozpustné v tucích, jiné ve vodě, takže pro dokonalou ochranu obvykle potřebujete různé antioxidanty. Ale Astaxanthin je díky své molekule schopen chránit jak hydrofilní („vodní“), tak lipofilní („tukovou“) část buňky. Funguje rychleji a déle než jakýkoli jiný známý antioxidant, bez vedlejších účinků a bez ohledu na dávku. Na rozdíl od většiny ostatních antioxidantů, které mohou ve vyšších dávkách skutečně způsobit oxidaci (proces, který vytváří volné radikály), Astaxanthin není schopen fungovat jako ‚pro-oxidant‘.

A jak je Astaxanthin účinný ve srovnání s dalšími antioxidanty?

Astaxanthin vs. vitamin C
Vitamin C je považován za důležitou živinu, která zvyšuje hladinu energie a podporuje imunitní systém.
Ale jak je to v porovnání s Astaxanthinem?
Astaxanthin je 6000krát lepší v boji proti volným radikálům než vitamin C. Co to znamená prakticky? Pro navození stejného účinku je zapotřebí mnohonásobně vyšší dávka Vitaminu C než Astaxanthinu. A to zároveň znamená negativní zatížení organismu.
A dále vitamin C vykazuje i prooxidační vlastnosti. K tomu dochází v přítomnosti železa a mědi, při redukci Fe3+ na Fe2+ (nebo Cu3+ na Cu2+), což výsledně redukuje peroxid vodíku na hydroxylové radikály.

Astaxanthin vs. vitamin E
Pokud srovnáváme účinek Astaxanthinu a účinek vitaminu E při neutralizaci volných radikálů, pak Astaxanthin vykazuje 550krát vyšší efekt.
Vitamin E je rozpustný v tucích a hraje důležitou roli v boji proti infekci, při regulaci krevního tlaku a svalové kontrakce. Je také známý svou rolí pro zdravou kůži.
Astaxanthin, jak bylo prokázáno pomáhá zlepšit strukturu, vzhled a obsah vody v pokožce a chrání ji před poškozením ultrafialovým (UV) zářením.
Zásadní rozdíl mezi Astaxanthinem a vitaminem E je však ve skutečnosti, že vitamin E vykazuje pro-oxidační účinky, pro své působení potřebuje další látky (vitamin C, polyfenoly), které zajistí jeho regeneraci, a narozdíl od Astaxanthinu je schopen likvidovat pouze jeden volný radikál v čase.

Astaxanthin vs. CoQ10
Astaxanthin překonává CoQ10 800krát v likvidaci volných radikálů. CoQ10 vykazuje širokou škálu zdravotních výhod, včetně zdraví srdce, zdraví pokožky, plodnosti, výkonu a kognitivních funkcí.
Jedna studie [1] zjistila, že Astaxanthin může pomoci zlepšit kvalitu spermií, konkrétně schopnost spermií cestovat a oplodnit vajíčka. Na rozdíl od skupiny s placebem dosáhli muži, kteří užívali Astaxanthin, vyšší míry plodnosti. V oblasti kognitivních funkcí může Astaxanthin poskytovat silné výhody díky své účinnosti při snižování oxidačního stresu.

Astaxanthin vs. polyfenoly
Polyfenoly se nacházejí hlavně v ovoci a zelenině a jsou plné antioxidantů, které mohou pomoci zlepšit trávení, regulaci hmotnosti a kognitivní a kardiovaskulární zdraví.
Jako antioxidant je Astaxanthin 200krát účinnější než polyfenoly. V jedné randomizované kontrolované studii [2] uváděly subjekty, které užívaly Astaxanthin po dobu 12 týdnů, významné zvýšení kognitivních schopností. A v oblasti kardiovaskulárního zdraví, recenze publikovaná v Marine Drugs poukazuje na schopnost Astaxanthinu snižovat riziko aterosklerózy, čímž se snižuje riziko srdečních potíží.
Zatímco účinek polyfenolů je spojen hlavně s jejich antioxidačním působením, účinek Astaxanthinu je podpořen i efektem protizánětlivým.

Astaxanthin vs. antokyany
Antokyany jsou flavonoidy nacházející se v bobulích a jiných hluboce zbarvených rostlinných potravinách a mají silné antioxidační vlastnosti, které pomáhají regulovat krevní tlak a bojovat proti infekcím. Astaxanthin však může být při plnění těchto rolí až 150krát lepší!
Jedna studie z roku 2010 [3] například zjistila, že Astaxanthin dokázal zlepšit imunitní funkci snížením oxidačního stresu, čímž minimalizoval poškození DNA subjektů.

Astaxanthin vs. alfa lipoová kyselina
Kyselina alfa-lipoová je organická sloučenina nezbytná pro metabolismus. Bez něj by tělo mělo potíže s přeměnou sacharidů na energii potřebnou pro různé tělesné procesy. Důkazy naznačují, že kyselina alfa-lipoová může pomoci chránit před poškozením buněk a obnovit hladinu jiných antioxidantů. Působivě může Astaxanthin dělat tuto práci 75krát efektivněji!

Astaxanthin vs flavonoidy
Flavonoidy jsou hydrofilní širokou skupinou přírodních látek, které vykazují prospěšné účinky na lidský organismus. Nicméně ve vyšších dávkách mohou vykazovat mutagenní účinky, pro-oxidativní efekt a inhibici některých základních enzymů zahrnutých v metabolismu hormonů.

Astaxanthin je díky svému potenciálu schopen nejen bránit oxidaci omega 3 mastných kyselin, ale současně dále fungovat jako antioxidant. 

Kdy pro-oxidace prospívá?

Na začátku jsme zmínili, že Astaxanthin nevykazuje pro-oxidační účinky. Je zde však jedna situace, kdy se tyto účinky mohou projevit a jsou i žádoucí.

V rakovinných buňkách s přirozeně vysokou úrovní intracelulárních reaktivních forem kyslíku (ROS) mohou karotenoidy působit jako silné pro-oxidanty a spouštět proces apoptózy (řízená buněčná smrt, sloužící k eliminaci nepotřebných nebo poškozených buněk) zprostředkovaný ROS. V posledních letech byla zkoumána pro-oxidační funkce několika běžných karotenoidů, včetně Astaxanthinu, β-karotenu, fukoxanthinu a lykopenu, z hlediska jejich účinnosti v eliminaci na různé buněčné linie rakoviny. Kromě toho, že jsou karotenoidy podávány s cytotoxickými léky indukujícími ROS (např. antracykliny), mohou minimalizovat nepříznivé účinky těchto léčiv na normální buňky tím, že působí jako antioxidanty, aniž by zasahovaly do jejich cytotoxických účinků, a zároveň jako pro-oxidanty na rakovinné buňky. Tyto dynamické účinky karotenoidů mohou optimalizovat oxidační stres v normálních buňkách a zvyšovat oxidační stres v rakovinných buňkách [4].  

Nedávná studie ukázala [5], že Astaxanthin při koncentraci 20 µM má podstatný pro-oxidační účinek (53,3% zvýšení ROS, ve srovnání se 17,3 % zvýšením u kontroly) na buňkách MCF-7 (buněčná linie rakoviny prsu) a tento účinek je synergicky zvýšen, když je použita směs Astaxanthinu, β-karotenu a luteinu (68,1% nárůst ROS). Tato pozorování naznačují, že Astaxanthin jako dobře známý silný antioxidant, který chrání buňky před oxidačním poškozením [3], může také vyvolat oxidační stres v rakovinných buňkách.

ZDROJE:

[1] Comhaire Frank H, et al. „Combined conventional/antioxidant „Astaxanthin“ treatment for male infertility: a double blind, randomized trial.“ Asian Journal of Andrology 7.3 (2005): 257-62.

[2] Katagiri Mikiyuki, et al. „Effects of astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract on cognitive function: a randomised, double-blind, placebo-controlled study.“ Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 51.2 (2012): 102-7.

[3] Park, Jean Soon, et al. „Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in humans.“ Nutrition & metabolism 7.1 (2010): 18.

[4] Shin, Juhyun, et al. „Pro-oxidant actions of carotenoids in triggering apoptosis of cancer cells: A review of emerging evidence.“ Antioxidants 9.6 (2020): 532.

[5] Sowmya, Poorigali Raghavendra-Rao, et al. „Astaxanthin from shrimp efficiently modulates oxidative stress and allied cell death progression in MCF-7 cells treated synergistically with β-carotene and lutein from greens.“ Food and Chemical Toxicology 106 (2017): 58-69.

Mikroskopická řasa Haematococcus pluvialis ve fázi tvorby Astaxanthinu
Fosfolipidová dvojvrstva buňky